Thời Sự
Quân sự việt nam
Bình luận quân sự
Nhìn về Trung Quốc
Vũ khí
Biển đông
Âm mưu vẽ lại đường lưỡi bò Âm mưu vẽ lại đường lưỡi bò

Có dấu hiệu cho thấy Trung Quốc đang nuôi ý định biến bản đồ phi pháp đường lưỡi bò từ đứt đoạn thành liền mạch nhằm củng cố yêu sách độc chiếm Biển Đông. Bản đồ đường 9 đoạn phi pháp được bày...